Tato webová stránka je autorské dílo chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastník tímto uděluje souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů pro účely propagační i marketingové a s předáním údajů obchodním partnerům pořadatele pro účely marketingu, a současně vyslovuje souhlas s tím, aby pořadatel, případně třetí osoby, se kterými pořadatel uzavře příslušná smluvní ujednání, zasílaly účastníkovi obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zpracováváním údajů a zasíláním obchodních sdělení může účastník kdykoli odvolat svým výslovným a určitým projevem v písemné formě.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Zobrazit podrobnosti